User Tools

Site Tools


08359-homalopoma-sanguineum-la-gi

Homalopoma sanguineum
Homalopoma sanguineum 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. sanguineum
Danh pháp hai phần
Homalopoma sanguineum
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Leptothyra sanguinea Linnaeus, 1758
  • Turbo sanguineum Linnaeus, 1758

Homalopoma sanguineum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08359-homalopoma-sanguineum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)