User Tools

Site Tools


08360-calliostoma-scobinatum-la-gi

Calliostoma scobinatum
Calliostoma scobinatum 002.jpg

Calliostoma scobinatum

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. scobinatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma scobinatum
(A.Adams in Reeve, 1863)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma (Fautor) scobinatum (A. Adams in Reeve, 1863)
  • Zizyphinus scobinatum A. Adams 1854

Calliostoma scobinatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma scobinatum (A. Adams in Reeve, 1863). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma scobinatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma scobinatum tại Wikimedia Commons

08360-calliostoma-scobinatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)