User Tools

Site Tools


08362-calliotropis-actinophora-la-gi

Calliotropis actinophora
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. actinophora
Danh pháp hai phần
Calliotropis actinophora
(Dall, 1890)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Margarita actinophora Dall, 1890 (original combination)
  • Solariella actinophora Dall, 1880

Calliotropis actinophora là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliotropis actinophora (Dall, 1890). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis actinophora tại Wikispecies
08362-calliotropis-actinophora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)