User Tools

Site Tools


08371-bichoristes-wareni-la-gi

Bichoristes wareni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Phân họ (subfamilia) Choristellinae
Chi (genus) Bichoristes
Loài (species) B. wareni
Danh pháp hai phần
Bichoristes wareni
McLean, 1992

Bichoristes wareni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Bichoristes wareni McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
08371-bichoristes-wareni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)