User Tools

Site Tools


08376-fissurella-schrammii-la-gi

Fissurella schrammii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. schrammii
Danh pháp hai phần
Fissurella schrammii
P. Fischer, 1857

Fissurella schrammii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella schrammii P. Fischer, 1857. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella schrammii tại Wikispecies
08376-fissurella-schrammii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)