User Tools

Site Tools


08379-comune-la-gi

Bản đồ phân chia đơn vị hành chính ở Ý:
- Khu vực (biên đen)
- Tỉnh (biên xám)
- Các comune (biên trắng)

Tại Ý, comune (số nhiều: comuni) là bộ phận hành chính cơ bản, và có thể gần đúng với nghĩa thị trấn hay thị xã trong tiếng Việt.

08379-comune-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)