User Tools

Site Tools


08386-bogia-labronica-la-gi

Bogia labronica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Bogia
Loài (species) B. labronica
Danh pháp hai phần
Bogia labronica
(Bogi, 1984)

Bogia labronica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Bogia labronica (Bogi, 1984). World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
08386-bogia-labronica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)