User Tools

Site Tools


08389-calliostoma-canaliculatum-la-gi

Calliostoma canaliculatum
Calliostoma canaliculatum.jpg

Calliostoma canaliculatum

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Tông (tribus) Calliostomatini
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. canaliculatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma canaliculatum
(Lightfoot, 1786)
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma canaliculatum, tên tiếng Anh: channeled topsnail, là một loài ốc biển nhỏ có mang và nắp (động vật chân bụng)|operculum]], là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ “WoRMS”. Truy cập 4 tháng 11 năm 2015. 

Phương tiện liên quan tới Calliostoma canaliculatum tại Wikimedia Commons

08389-calliostoma-canaliculatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)