User Tools

Site Tools


08399-amphiplica-concentrica-la-gi

Amphiplica concentrica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pseudococculinidae
Chi (genus) Amphiplica
Loài (species) A. concentrica
Danh pháp hai phần
Amphiplica concentrica
(Thiele, 1909) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
Pseudocculina concentrica Thiele 1909 (danh pháp gốc)

Amphiplica concentrica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pseudococculinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thiele J., 1909: Cocculinoidea und die Gattungen Phenacolepas und Titiscania Martini & Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet. 2nd ed. 11A (539): 1-48
  2. ^ Amphiplica concentrica (Thiele, 1909). World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Amphiplica concentrica tại Wikispecies
08399-amphiplica-concentrica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)