User Tools

Site Tools


08400-homalopoma-imperforata-la-gi

Homalopoma imperforata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Tông (tribus) Colloniini
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. imperforata
Danh pháp hai phần
Homalopoma imperforata
(Suter, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa
Pseudoliotia imperforata Suter, 1908
Homalopoma foveauxana Ponder, 1968

Homalopoma imperforata là một loài ốc biển nhỏ có nắp vôi hóa, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.

Loài này thường gặp ở New Zealand.[1]

  1. ^ Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
08400-homalopoma-imperforata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)