User Tools

Site Tools


08402-bathybembix-drakei-la-gi

Bathybembix drakei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Bathybembix
Loài (species) B. drakei
Danh pháp hai phần
Bathybembix drakei
Dell, 1990 [1]

Bathybembix drakei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae,.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Dell, R. K. 1990. Antarctic Mollusca, with special reference to the fauna of the Ross Sea. Royal Society of New Zealand Bulletin 27: iv + 311 pp
  2. ^ Bathybembix drakei Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 5 tháng 9 năm 2010.
08402-bathybembix-drakei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)