User Tools

Site Tools


08414-sutilizona-pterodon-la-gi

Sutilizona pterodon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Sutilizonidae
Chi (genus) Sutilizona
Loài (species) S. pterodon
Danh pháp hai phần
Sutilizona pterodon
Warén & Bouchet, 2001[1]

Sutilizona pterodon là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Sutilizonidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Sutilizona pterodon Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Sutilizonidae-stub

08414-sutilizona-pterodon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)