User Tools

Site Tools


08416-calliostoma-frumari-la-gi

Calliostoma frumari
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. frumari
Danh pháp hai phần
Calliostoma frumari
Garcia, 2007[1]

Calliostoma frumari là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Garcia (2007). Novapex 8 (3-4): 127-133. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma frumari Garcia, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma Frumari tại Wikispecies
08416-calliostoma-frumari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)