User Tools

Site Tools


08417-bathybembix-delicatula-la-gi

Bathybembix delicatula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae'
Chi (genus) Bathybembix
Loài (species) B. delicatula
Danh pháp hai phần
Bathybembix delicatula
Dell, 1990

Bathybembix delicatula là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae,.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Bathybembix delicatula Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08417-bathybembix-delicatula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)