User Tools

Site Tools


08418-fissurella-radiosa-la-gi

Fissurella radiosa
Fissurella radiosa tixierae 001.jpg

Fissurella radiosa tixierae

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. radiosa
Danh pháp hai phần
Fissurella radiosa
Lesson, 1831
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Fissurella radiosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

hai subspecies:

  • Fissurella radiosa radiosa Lesson, 1831
  • Fissurella radiosa tixierae Métivier, 1969

The size of an adult shell varies between 18 mm and 55 mm.

Chúng phân bố ở Atlantic Ocean along the Falkland islands và Straits of Magellan of Argentina và Tierra del Fuego.

Phương tiện liên quan tới Fissurella radiosa tại Wikimedia Commons

08418-fissurella-radiosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)