User Tools

Site Tools


08425-danh-s-ch-c-c-n-c-tham-gia-c-ng-c-lo-i-b-m-i-h-nh-th-c-ph-n-bi-t-i-x-v-i-ph-n-la-gi

Participation in the CEDAW

Danh sách các nước tham gia Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ gồm các nước ký kết và phê chuẩn hoặc tham gia Công ước này. Ngày 18.12.1979 Công ước này được mở cho các bên ký kết. Thụy Điển là nước ký kết đầu tiên vào ngày 2.7.1980. Công ước bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt việc ký kết từ ngày 3.9.1981 khi có 20 nước phê chuẩn. Từ đó, các nước chưa ký Công ước này nay chỉ có thể tham gia Công ước. Văn kiện phê chuẩn, tham gia hoặc thừa kế được nộp cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Tới tháng 5 năm 2009, đã có 186 nước phê chuẩn hoặc tham gia Công ước này, gần đây nhất là Qatar tham gia ngày 29.4.2009.[1] Ngoài ra, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đã ký nhưng chưa phê chuẩn Công ước. Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan) cũng đã phê chuẩn Công ước trong cơ quan lập pháp của mình, nhưng chưa được Liên Hiệp Quốc công nhận, nên chỉ là một bên tham gia Công ước không chính thức.

Các nước phê chuẩn hoặc tham gia[sửa | sửa mã nguồn]

Nước chưa được công nhận nhưng tuân theo Công ước[sửa | sửa mã nguồn]

08425-danh-s-ch-c-c-n-c-tham-gia-c-ng-c-lo-i-b-m-i-h-nh-th-c-ph-n-bi-t-i-x-v-i-ph-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)