User Tools

Site Tools


08426-amphiplica-plutonica-la-gi

Amphiplica plutonica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pseudococculinidae
Chi (genus) Amphiplica
Loài (species) A. plutonica
Danh pháp hai phần
Amphiplica plutonica
Leal & Harasewych, 1999[1]

Amphiplica plutonica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pseudococculinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 10.8 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 6600 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 7225 m.[3]

  1. ^ Leal & Harasewych (1999). Invertebrate Biology 118 (2): 116-136. World Register of Marine Species, accessed ngày 9 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Amphiplica plutonica Leal & Harasewych, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Amphiplica plutonica tại Wikispecies
08426-amphiplica-plutonica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)