User Tools

Site Tools


08428-calliostoma-sapidum-la-gi

Calliostoma sapidum
Calliostoma sapidum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. sapidum
Danh pháp hai phần
Calliostoma sapidum
Dall, 1881

Calliostoma sapidum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma sapidum Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma sapidum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma sapidum tại Wikimedia Commons

08428-calliostoma-sapidum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)