User Tools

Site Tools


08430-calliotropis-velata-la-gi

Calliotropis velata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. velata
Danh pháp hai phần
Calliotropis velata
Vilvens, 2006[1]

Calliotropis velata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2006. Novapex Volume: 7 Issue: 2-3 Pages: 55-70. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis velata Vilvens, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis velata tại Wikispecies
08430-calliotropis-velata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)