User Tools

Site Tools


08439-sutilizona-theca-la-gi

Sutilizona theca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Sutilizonidae
Chi (genus) Sutilizona
Loài (species) S. theca
Danh pháp hai phần
Sutilizona theca
McLean, 1989

Sutilizona theca là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Sutilizonidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Sutilizona theca McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Sutilizonidae-stub

08439-sutilizona-theca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)