User Tools

Site Tools


08442-calliostoma-sakashitai-la-gi

Calliostoma sakashitai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. sakashitai
Danh pháp hai phần
Calliostoma sakashitai
(Sakurai, 1994)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma (Calliostoma) sakashitai (Sakurai, 1994)
  • Tristichotrochus sakashitai Sakurai, 1994

Calliostoma sakashitai là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma sakashitai (Sakurai, 1994). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma sakashitai tại Wikispecies
08442-calliostoma-sakashitai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)