User Tools

Site Tools


08443-calliostoma-formosense-la-gi

Calliostoma formosense
Calliostoma formosense 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. formosense
Danh pháp hai phần
Calliostoma formosense
E. A. Smith, 1907[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Calliostoma formosensis E. A. Smith, 1907
  • Calliostoma (Maurea) formosense E. A. Smith, 1907

Calliostoma formosense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Smith E. A. (1907). "Description of a new species of Calliostoma from South Formosa". Proceedings of the Malacological Society of London 7: 205.
  2. ^ a ă Calliostoma formosense E.A. Smith, 1907. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma formosense tại Wikispecies
08443-calliostoma-formosense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)