User Tools

Site Tools


08455-copulabyssia-riosi-la-gi

Copulabyssia riosi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pseudococculinidae
Chi (genus) Copulabyssia
Loài (species) C. riosi
Danh pháp hai phần
Copulabyssia riosi
Leal & Simone, 2000[1]

Copulabyssia riosi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pseudococculinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 3.5 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 960 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1320 m.[3]

  1. ^ Bản mẫu:Leal, J. H. and L. R. L. Simone. 2000. ''Copulabyssia riosi, a new deep-sea limpet (Gastropoda: Pseudococculinidae) from the continental slope off Brazil with comments on the systematics of the genus''. Nautilus 114: 59-68.
  2. ^ Copulabyssia riosi Leal & Simone, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Copulabyssia riosi tại Wikispecies
08455-copulabyssia-riosi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)