User Tools

Site Tools


08457-calliotropis-stellaris-la-gi

Calliotropis stellaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. stellaris
Danh pháp hai phần
Calliotropis stellaris
Lee & Wu, 2001

Calliotropis stellaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis stellaris Lee & Wu, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis stellaris tại Wikispecies
08457-calliotropis-stellaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)