User Tools

Site Tools


08458-clathrosepta-la-gi

Clathrosepta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Clathrosepta
McLean & Geiger, 1998

Clathrosepta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Clathrosepta gồm có:

  • Clathrosepta becki McLean & Geiger, 1998[2]
  • Clathrosepta depressa McLean & Geiger, 1998[3]
  1. ^ Clathrosepta McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Clathrosepta becki McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Clathrosepta depressa McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08458-clathrosepta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)