User Tools

Site Tools


08459-fissurella-mutabilis-la-gi

Fissurella mutabilis
Fissurella mutabilis 001.jpg

Fissurella mutabilis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. mutabilis
Danh pháp hai phần
Fissurella mutabilis
Sowerby, 1834

Fissurella mutabilis, common name the Cape keyhole limpet, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella mutabilis Sowerby, 1834. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella mutabilis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Fissurella mutabilis tại Wikimedia Commons

08459-fissurella-mutabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)