User Tools

Site Tools


08469-calliostoma-rufomaculatum-la-gi

Calliostoma rufomaculatum
Calliostoma rufomaculatum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. rufomaculatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma rufomaculatum
Schepman, 1908

Calliostoma rufomaculatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma rufomaculatum Schepman, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma rufomaculatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma rufomaculatum tại Wikimedia Commons

08469-calliostoma-rufomaculatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)