User Tools

Site Tools


08470-calliostoma-fernandesi-la-gi

Calliostoma fernandesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. fernandesi
Danh pháp hai phần
Calliostoma fernandesi
Rolan & Monteiro, 2006[1]

Calliostoma fernandesi, common name the 129302, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Boyer. 2006. Gloria Maris Volume: 45 Issue: 5 Pages: 115-121. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma fernandesi Rolan & Monteiro, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma fernandesi tại Wikispecies
08470-calliostoma-fernandesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)