User Tools

Site Tools


08472-clypidina-la-gi

Clypidina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Clypidina
Gray, 1847

Clypidina là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Clypidina gồm có:

  • Clypidina notata (Linnaeus, 1785)[2]
  1. ^ Clypidina Gray, 1847. World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Clypidina notata (Linnaeus, 1785). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08472-clypidina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)