User Tools

Site Tools


08480-choristella-marshalli-la-gi

Choristella marshalli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Phân họ (subfamilia) Choristellinae
Chi (genus) Choristella
Loài (species) C. marshalli
Danh pháp hai phần
Choristella marshalli
McLean, 1992

Choristella marshalli là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Choristella marshalli McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Choristella marshalli tại Wikispecies
08480-choristella-marshalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)