User Tools

Site Tools


08482-leptocollonia-la-gi

Leptocollonia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Phân họ (subfamilia) Colloniinae
Chi (genus) Leptocollonia
Powell, 1951
Loài điển hình
Leptocollonia thielei A. W. B. Powell, 1951

Leptocollonia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.[1]

Các loài trong chi Leptocollonia gồm có:

  • Leptocollonia innocens (Thiele, 1912)[2]
  • Leptocollonia thielei A. W. B. Powell, 1951
  1. ^ Leptocollonia Powell, 1951. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Leptocollonia innocens (Thiele, 1912). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08482-leptocollonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)