User Tools

Site Tools


08483-calliostoma-fascinans-la-gi

Calliostoma fascinans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. fascinans
Danh pháp hai phần
Calliostoma fascinans
Schwengel and McGinty, 1942

Calliostoma fascinans là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma fascinans Schwengel & McGinty, 1942. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma fascinans tại Wikispecies
08483-calliostoma-fascinans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)