User Tools

Site Tools


08485-fissurella-gaillardi-la-gi

Fissurella gaillardi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. gaillardi
Danh pháp hai phần
Fissurella gaillardi
F. Salvat, 1967

Fissurella gaillardi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella gaillardi F. Salvat, 1967. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella gaillardi tại Wikispecies
08485-fissurella-gaillardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)