User Tools

Site Tools


08487-xian-ma60-la-gi

Xian MA60
LaoAirlines MA60 Exterior.JPG
Kiểu máy ban phản lực cánh quạt
Hãng sản xuất Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An
Chuyến bay đầu tiên 5 tháng 2 năm 2000[1]
Tình trạng đang sản xuất
Khách hàng chính Trung Quốc
Số lượng sản xuất 41 chiếc (tháng 4 năm 2010)
Chi phí máy bay 12,5 đến 14,5 triệu USD (2009) [2]
Được phát triển từ Xian Y-7

Xian MA60 (新舟60, Xīnzhōu 60, "Modern Ark 60") là một loại máy bay phản lực tubin cánh quạt do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An sản xuất. Nó được phát triển từ Xian Y7-200A.[3] Loại máy bay này nhận được chứng chỉ từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc vào tháng 6 năm 2000. Chiếc máy bay đầu tiên được giao cho hãng Sichuan Airlines vào tháng 8 năm 2000.[4]

08487-xian-ma60-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)