User Tools

Site Tools


08496-calliostoma-roseolum-la-gi

Calliostoma roseolum
Calliostoma roseolum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. roseolum
Danh pháp hai phần
Calliostoma roseolum
Dall, 1881

Calliostoma roseolum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma roseolum Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma roseolum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma roseolum tại Wikimedia Commons

08496-calliostoma-roseolum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)