User Tools

Site Tools


08498-calliotropis-solomonensis-la-gi

Calliotropis solomonensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. solomonensis
Danh pháp hai phần
Calliotropis solomonensis
Vilvens, 2007

Calliotropis solomonensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis solomonensis Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis solomonensis tại Wikispecies
08498-calliotropis-solomonensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)