User Tools

Site Tools


08500-fissurella-formosa-la-gi

Fissurella formosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. formosa
Danh pháp hai phần
Fissurella formosa
Salvat, 1967

Fissurella formosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella formosa Salvat, 1967. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella formosa tại Wikispecies
08500-fissurella-formosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)