User Tools

Site Tools


08511-lepetella-laterocompressa-la-gi

Lepetella laterocompressa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Lepetella
Loài (species) L. laterocompressa
Danh pháp hai phần
Lepetella laterocompressa
(de Rayneval & Ponzi, 1854) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cocculina clipeus Thiele 1925
  • Patella laterocompressa de Rayneval & Ponzi 1854 (danh pháp gốc)
  • Propilidium aquitanense Locard 1886

Lepetella laterocompressa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rayneval A. G. (de), 1854: Catalogue des fossiles du Monte Mario (près Rome), recueillis par M. le Cte de Rayneval, Mgr Van den Hecke et M. le professeur Ponzi. Versailles, impr. de Beau jeune 20 + 6 pp.
  2. ^ Lepetella laterocompressa (de Rayneval & Ponzi, 1854). World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetella laterocompressa tại Wikispecies
08511-lepetella-laterocompressa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)