User Tools

Site Tools


08512-sutilizona-la-gi

Sutilizona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Sutilizonidae
Chi (genus) Sutilizona
McLean, 1990

Sutilizona là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong family Sutilizonidae.[1]

Các loài trong chi Sutilizona gồm có:

  • Sutilizona pterodon Warén & Bouchet, 2001[2]
  • Sutilizona theca McLean, 1989[3]
  • Sutilizona tunnicliffae Warén & Bouchet, 2001[4]
  1. ^ Sutilizona McLean, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Sutilizona pterodon Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Sutilizona theca McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Sutilizona tunnicliffae Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Sutilizonidae-stub

08512-sutilizona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)