User Tools

Site Tools


08513-liotipoma-la-gi

Liotipoma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Liotipoma
McLean & Kiel, 2007
Loài điển hình
Liotipoma wallisensis McLean & Kiel, 2007

Liotipoma là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.[1]

Các loài trong chi Liotipoma gồm có:

  • Liotipoma wallisensis McLean & Kiel, 2007[2]
  1. ^ Liotipoma McLean & Kiel, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Liotipoma wallisensis McLean & Kiel, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08513-liotipoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)