User Tools

Site Tools


08527-lepetella-espinosae-la-gi

Lepetella espinosae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Lepetella
Loài (species) L. espinosae
Danh pháp hai phần
Lepetella espinosae
Dantart & Luque, 1994 [1]

Lepetella espinosae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dantart L. & Luque A. A., 1994: Cocculiniformia and Lepetidae (Gastropoda: Archaeogastropoda) from Iberian waters, Journal of Molluscan Studies 60 (3): 277-31
  2. ^ Lepetella espinosae Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetella espinosae tại Wikispecies
08527-lepetella-espinosae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)