User Tools

Site Tools


08529-liotipoma-wallisensis-la-gi

Liotipoma wallisensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Liotipoma
Loài (species) L. wallisensis
Danh pháp hai phần
Liotipoma wallisensis
McLean & Kiel, 2007[1]

Liotipoma wallisensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ McLean & Kiel (2007). Paläontologische Zeitschrift 81 (3): 254-266. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Liotipoma wallisensis McLean & Kiel, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08529-liotipoma-wallisensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)