User Tools

Site Tools


08530-calliostoma-turnerarum-la-gi

Calliostoma turnerarum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Tông (tribus) Calliostomatini
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. turnerarum
Danh pháp hai phần
Calliostoma turnerarum
Powell, 1964
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma (Maurea) turnerarum (Powell, 1964)
  • Maurea turnerarum Powell, 1964 (original description)

Calliostoma turnerarum là một loài ốc biển nước sâu cỡ trung bình, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

  1. ^ “WoRMS”. Truy cập 4 tháng 11 năm 2015. 
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
08530-calliostoma-turnerarum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)