User Tools

Site Tools


08531-calliotropis-siphaios-la-gi

Calliotropis siphaios
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. siphaios
Danh pháp hai phần
Calliotropis siphaios
Vilvens, 2007

Calliotropis siphaios là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis siphaios Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis siphaios tại Wikispecies
08531-calliotropis-siphaios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)