User Tools

Site Tools


08547-calliostoma-tigris-la-gi

Calliostoma tigris tigris
Calliostoma tigris.JPG

vỏ ốc Calliostoma tigris

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Tông (tribus) Calliostomatini
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. tigris
Danh pháp hai phần
Calliostoma tigris tigris
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Calliostoma tigris tigris là một loài ốc biển cỡ lớn, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

  • Calliostoma tigris tigris
  • Calliostoma tigris chathamensis

Phương tiện liên quan tới Calliostoma tigris tại Wikimedia Commons

08547-calliostoma-tigris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)