User Tools

Site Tools


08548-calliostoma-quadricolor-la-gi

Calliostoma quadricolor
Calliostoma quadricolor 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. quadricolor
Danh pháp hai phần
Calliostoma quadricolor
Schepman, 1908

Calliostoma quadricolor là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma quadricolor Schepman, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma quadricolor tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma quadricolor tại Wikimedia Commons

08548-calliostoma-quadricolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)