User Tools

Site Tools


08549-calliotropis-scalaris-la-gi

Calliotropis scalaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. scalaris
Danh pháp hai phần
Calliotropis scalaris
Lee & Wu, 2001

Calliotropis scalaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis scalaris Lee & Wu, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis scalaris tại Wikispecies
08549-calliotropis-scalaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)