User Tools

Site Tools


08551-fissurella-coarctata-la-gi

Fissurella coarctata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. coarctata
Danh pháp hai phần
Fissurella coarctata
King & Broderip, 1831

Fissurella coarctata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella coarctata King & Broderip, 1831. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella coarctata tại Wikispecies
08551-fissurella-coarctata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)