User Tools

Site Tools


08561-tricolia-elongata-la-gi

Tricolia elongata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. elongata
Danh pháp hai phần
Tricolia elongata
(Krauss, 1848)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Phasianella elongata Krauss, 1848
  • Tricolia alfredensis (Turton, 1932)

Tricolia elongata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Phasianella elongata Krauss, 1848. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia elongata tại Wikispecies
08561-tricolia-elongata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)