User Tools

Site Tools


08562-calliostoma-selectum-la-gi

Calliostoma selectum
Calliostoma selectum.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Tông (tribus) Calliostomatini
Chi (genus) Calliostoma
Phân chi (subgenus) Maurea
Loài (species) C. selectum
Danh pháp hai phần
Calliostoma selectum
(Dillwyn, 1817)
Danh pháp đồng nghĩa[2][3]

Calliostoma selectum là một loài ốc biển kích thước trung bình-nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[4]

08562-calliostoma-selectum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)